Böcker

Outstanding in the middle book

Outstanding in the middle

Being a role model and outstanding as a middle manager makes you and your team successful. This book is about leading yourself and your team through change and conflicts with essential influencing skills. It is an understandable read for non-native English speakers. Don’t see others run past you, step up, be the leader in the middle! Buying this book today, it’s your best decision.

You can download this book from Amazon.com LINK

Köp på:

Hur du bygger effektiva team
En e-bok på svenska

Grupputveckling på Personalmötet eller APT (ArbetsPlatsTräff) ger både hållbar arbetshälsa och gör er till en attraktiv arbetsgivare. Konflikter på arbetsplatser med sjukskrivningar till följd eller tjafs som tar tid från verksamheten kostar mycket, både i humankapital och i pengar. 

Idén till e-boken fick Birgitta när hon jobbade på en kommuns HR avdelning. Cheferna har ont om tid och de behöver ofta hjälp att bygga effektiva och konfliktfria team.

I e-boken kan man läsa om grupputveckling och varje kapitel beskriver en övning man kan göra med sin grupp på t.ex. APT/personalmöte. I slutet av varje kapitel finns powerpoint liknande bilder med övningarna, att visa på väggen för gruppen. Det gör boken enkel att använda och spar tid för chefer som inte behöver inte göra egna PPT. Det finns 12 kapitel = 12 övningar + några bonusövningar. Jobbar man med gruppens utveckling får man större engagemang, arbetsglädje och effektivitet, färre sjukskrivningar och mobbing försvinner. Teorierna i boken bygger på Susan Wheelans forskning. Boken är till för chefer och HR och gör sig lika bra i ledningsgrupper som i enhetsgrupper.

 

Presentera bättre på ett lättare sätt! En e-bok på svenska

”Presentera bättre” passar lika bra för erfarna föredragshållare som för noviser. E-boken är indelad i två delar: förberedelser och framförande. Första delen handlar om struktur, retoriskt innehåll, presentation med och utan powerpoint, manus och hantera nervositet. Andra delen handlar om hur du gör med din kropp, röst, klädsel, hur du hanterar frågor och de som saboterar presentationen samt hur du äger scenen. Checklistor och egen utvärdering finns med. Du kan använda e-boken som uppslagsbok då det finns många punktlistor eller läsa hela från början till slut. 

Köp den på Bookboon.com