Idioter! – Irriterar du dig på andra?

Irriterar du dig på att det finns galna fotbollssupportrar? Galningar i trafiken? Idiotiska chefer? Invandrare eller Sverigedemokrater? Det spelar ingen roll vilka åsikter du har om du hittar människor du anser vara idiotiska. Det beror på att de har en annan karta av verkligheten än vad du har.

Kartan skiljer sig från verkligheten

Verkligheten uppfattar vi genom våra sinnen. Vi blir bombarderade med massor med syn-, hörsel- och känselintryck, lukt och smak och vi filtrerar hårt. Annars skulle vi bli galna. Vi tar in en liten liten bit av verkligheten hela tiden. Dessutom filtrerar vi en andra gång i hjärnan. Beroende på vilka intressen, erfarenheter, värderingar, regler och fokus du har. Undra på att alla människor på jorden har olika kartor av verkligheten. När våra kartor är så långt ifrån varandra att vi inte ens tangerar blir det lätt att tycka att andra är idiotiska.

Frågan är: Vems karta är facit? Din, min eller någon annans? Det är inte alltid helt lätt och enkelt att fungera tillsammans med andra. Tänk om vi istället för att tycka de är idioter bestämmer oss för att bli nyfikna istället… Vad skulle hända då? För att förstå mer om personen vi har framför oss kanske börja ställa frågor? Vi behöver ju inte tycka likadant men vi kanske kan få en annan förståelse för varför andra gör som de gör.

Det finns inga dumma människor bara dumma sinnestillstånd

Om du inte mår bra, inte har sovit, är hungrig eller tycker att allt går emot dig kan du hamna i ett resurslöst sinnestillstånd. Det betyder inte att du är dum bara att du inte har tillgång till det du behöver. Kan det vara så att andra också kan ha dåliga dagar och deras ”karta” hamnar ännu mer på snedden från din. Vad vinner du på att bråka med andra? Vad förlorar du? För att bygga bra relationer även med människor du tycker är idioter men behöver jobba med kan det här hjälpa.

Tänk om det blir lättare att förstå andra personer när vi söker att förstå deras karta av verkligheten.

5 tips för att bli högpresterande

Vi vill alla vara våra bästa jag, inte bara ibland eller när vi behöver kraftsamla för en engångshändelse. Vi vill leva och behålla vår fulla potential, för att nå och upprätthålla en hög prestanda över tid. Här får du fem av mina bästa tips:

1. Tydlighet: De som lyckas vara högpresterande över tid har en ovanlig klarhet om tre saker:

  • Vem de är
  • Vad de vill
  • Hur de avser att kommunicera och interagera med andra människor.

Genom att veta dessa tre saker, kan de vara sanna sig själva och sin avsikt. Utan tydlighet, finns det inget sätt du kan nå ditt bästa jag. Med tydlighet du är fokuserad och gränslös.

2. Energi: För att kunna höja sig till sitt bästa jag, krävs sätt att generera ökade och ihållande nivåer av energi genom utbildning, disciplin och fokus. Man kan bokstavligen känna energin på de som lyckas eftersom de har blivit närvarande, levande och är starka genom deras val, näring, och träning.

reached_target_celebrate_300_clr_11150

3. Mod: De med en stark inre styrka är mer benägna än andra att tala för sig själva och att ta större risker och djärvare åtgärder. De är avsiktligt modiga, de vet att deras beslut och handlingar bygger en karaktär som antingen är svag eller stark. Deras mod hjälper dem att komma framåt eftersom, när alla andra slutar vid de första tecknen på kritik, svårighet eller risk, stövlar de på.

4. Produktivitet: De som är sina bästa jag producerar helt enkelt mer på samma tid som alla andra. De får in erfarenheter djupare än andra och de blir mer effektiva och produktiva. Det är därför de snabbare kommer framåt. Hur blir de mer produktiva? De har mer klarhet, energi och mod!

5. Inflytande: De som satsar på att bli högpresterande och sina bästa jag är bättre på att ta människor, dvs de ger andra mer tid, uppmärksamhet och omsorg. Resultatet blir att andra människor beundrar, respekterar och hjälper dem. Deras vänlighet och generositet drar in människor och ofta hjälper det dem till ledande positioner. De tenderar helt enkelt att vara exceptionellt omtänksamma, bra och fullt bidragande människor. Den viktigaste lärdomen jag har lärt mig är att högpresterande inte föds; de är betingade av vana och träning. Om du vill bli en av dem, börja träna och finslipa de här fem områdena.

Lycka till!

Birgitta

Lyssnarprofiler

Det finns ett antal lyssnarprofiler och här nedan kommer du att bekanta dig med 5 stycken. Vi har alla olika stor del av dessa i oss. Se om du kan fokusera dina 2 som är störst. För att utveckla sin person är det också viktigt att kunna titta på sina svaga sidor, bli medveten om dessa för att lära sig att bli bättre.

Avbrytaren – En person som avbryter den som talar och börjar tala om sina egna erfarenheter i ämnet, i förlängningen stoppar denne andra att växa. Visst är det så att man ibland kan höra personer som pratar med varandra men det är som två konversationer samtidigt, de lyssnar inte utan pratar bara själva.

Rådgivaren – Lyssnar först och vet sen precis vad den andra ska göra och talar om detta. Om den som talar egentligen bara vill bli lyssnad på och känna sig förstådd, känna en samhörighet med den andra och den vill så att säga ”fixa problemet” är det inte bra för relationen. Ställ gärna frågor och om du vill ge ett råd eller två kolla av att det är ok att göra så.

Försäkraren – Det är den som slätar över och säger att det är nog inte så farligt. Den som inte tar dina utmaningar i livet på allvar. Den som till slut inte får förtroenden.

Rationelle – Den som analyserar och vet precis anledningen till att det som hänt har hänt.

Ämnesbytaren – Det här påminner mig om… personen zoomar/associerar åt sidan och hamnar någon helt annanstans.

Vilka lyssnar profiler har du? Hur lyssnar du på dina kunder, kompisar, familjen etc?

Hur vill du bli lyssnad på?

 

Jobba innanför framgångscirkeln

För några månader sen, på en säljworkshop drog trainern en stor cirkel på blädderblocket.

”Vilken är den viktigaste aktiviteten inom sälj” frågade han.

Någon ropade, ”Bygga nätverk”, det är bra sa trainern och satte ett X utanför cirkeln.

Någon annan ropade ”Sätta ihop ett riktigt bra support material” och trainern satte ett X utanför igen.

Flera svar duggade tätt: ”Bygga en kanon hemsida”, ”Uthållighet”, ”Söka uppgifter om kunden”, till slut sa någon ”Ringa kunden”…

Trainern pausade men satte sen X utanför cirkeln.

Rummet blev helt tyst och alla funderade på vad det var som skulle vara inuti cirkeln.

Så sa en annan ”Ha säljande konversationer!” Nu satte trainern X inuti cirkeln och började förklara. ”Alla sakerna utanför cirkeln är bra och nyttiga, i de flesta säljsituationer blir det ingen försäljning utan att men kommer tillsammans och pratar, säljaren och köparen, även om konversationen bara är för att avsluta transaktionen efter det att beslutet är fattat. Därför är den mest viktiga saken i framgångsrik försäljning antalet försäljningskonversationer, dvs pratstunder med köparen du har.”

När man tänker efter så fungerar detta i alla möjliga sammanhang inom affärsvärlden och livet, och kan alltid hittas i svaret till frågan:

I det här området, vilken är den absolut viktigaste aktiviteten som MÅSTE hända för att det ska bli ett framgångsrikt resultat?

Jag ställde frågan till en kompis som håller på att skriva en bok.

Han började lista upp saker som forska om vissa saker, bestämma en översikt och en ordning på händelserna…

Jag ställde då frågan: ”Vilken är den aktivitet som måste till, som utan den, blir det helt omöjligt att få klar boken?”

Han såg ut som ett frågetecken en stund, sen sa han: ”Jag behöver faktiskt skriva själva boken”. Han behövde alltså faktiskt sätta sig och skriva så ofta som möjligt.

Uppgift:

1. Välj ett område inom arbetet eller livet att utforska.

2. Fråga dig själv den här frågan:

”Vad är den aktivitet som utan den gör att framgång i det här området är helt omöjligt?”

T.ex. För att framgångsrikt ta hand om sin ekonomi (affärs- eller privatekonomi), är det tre saker du MÅSTE ha koll på. Hur ser ekonomin ut just nu, hur mycket pengar kommer in och hur mycket går ut?

För att bibehålla en fantastisk relation med någon när eller kär vän så MÅSTE man ha bra kontakt med personen på något sätt. Inget umgänge – ingen relation.

3. Börja med att fokusera och göra den kärnaktivitet du bestämt så att du når de mål och resultat du bestämt.

Ha kul, lär dig massor och arbeta inom din framgångscirkel!